VAPORIZER | VAPORIZER sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  Aşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Iňlisçe-Türkmençe:   vapor   vaporization   vaporize