allocatable | allocatable sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  


Webster's English Dictionary
allocatable
adj. 1. capable of being allocated. ()


URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104