dish, taste, flavor | dish, taste, flavor sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Iňlisçe-Türkmençe
dish, taste, flavor  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  tagam  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104