sophi | sophi sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  


Webster's English Dictionary
sophi
n. See Sufi. ()
a. [Gr. , fr. wise, wisdom.] Teaching wisdom. (S. Harris.)


URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104