verlassen | verlassen sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Nemesçe-Türkmençe
verlassen  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  taşlamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  gitmek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  çykmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104