держаный | держаный sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  


Uly rusça-türkmençe sözlük
держаный webussa yaz duwmesi
разг.
ýatan; geýlen; könelen
держаные вещи - könelen zatlar, ýatan zatlar
webussa yaz duwmesi
держаный webussa yaz duwmesi
разг.
ýatan; geýlen; könelen
держаные вещи - könelen zatlar, ýatan zatlar
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
держаный
1)   находившийся в употреблении, старый
Держаные вещи.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104