Поглощён | Поглощён sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Uly rusça-türkmençe sözlük
поглощение webussa yaz duwmesi
с
sorma; siňdirme; çekme; sorulma; çekilme; siňme
поглощение влаги - nem çekme
webussa yaz duwmesiAşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Rusça-Türkmençe:   поглощение   

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104