архаизировать | архаизировать sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
архаизировать  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  arhaizmleşdirmek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
архаизировать webussa yaz duwmesi
сов. несов.
(edebiýatda, sungatda: köne ussatlara öýkünmek, olaryň döredijilik aýratynlyklaryny dikeltmek)
arhaizmleşdirmek
webussa yaz duwmesi
архаизироваться webussa yaz duwmesi
несов. страд. от архаизировать
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
архаизировать
1)   делать (сделать) архаичным, устарелым по стилю, по манере изображенияURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104