беспечально | беспечально sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
беспечально  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [hal]  gamsyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [hal]  gaýgy-gamsyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [hal]  gaýgy-gussasyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [hal]  gaýgysyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [hal]  gussasyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
беспечально webussa yaz duwmesi
нареч.
gaýgysyz; gamsyz; gussasyz; gaýgy-gamsyz; gaýgy-gussasyz
webussa yaz duwmesi
беспечально webussa yaz duwmesi
нареч.
gaýgysyz; gamsyz; gussasyz; gaýgy-gamsyz; gaýgy-gussasyz
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104