беспечальный | беспечальный sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
беспечальный  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  gamsyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  gaýgy-gamsyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  gaýgy-gussasyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  gaýgysyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  gussasyz  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
беспечальный webussa yaz duwmesi
gaýgysyz; gamsyz; gussasyz; gaýgy-gamsyz; gaýgy-gussasyz
беспечальная жизнь - gaýgy-gamsyz ýaşaýyş
webussa yaz duwmesi
беспечальный webussa yaz duwmesi
gaýgysyz; gamsyz; gussasyz; gaýgy-gamsyz; gaýgy-gussasyz
беспечальная жизнь - gaýgy-gamsyz ýaşaýyş
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
беспечальный
1)   не омраченный печалью
Беспечальное существование. Беспечально (нареч.) жить.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104