бестактность | бестактность sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
бестактность  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  biedeplik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  edepsizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  gelşiksizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  tagaşyksyzlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  tertipsizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  ýerliksizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
бестактность webussa yaz duwmesi
ж
1.(отсутствие такта)
edepsizlik; biedeplik; tertipsizlik; gelşiksizlik
бестактность поведения - özüňi alyp barşyň edepsizligi
бестактность выражения - aňlatmanyň gelşiksizligi
2.(поступок)
gelşiksizlik; ýerliksizlik; tagaşyksyzlyk
допустить бестактность - tagaşyksyzlyk etmek
webussa yaz duwmesi
бестактность webussa yaz duwmesi
ж
1.(отсутствие такта)
edepsizlik; biedeplik; tertipsizlik; gelşiksizlik
бестактность поведения - özüňi alyp barşyň edepsizligi
бестактность выражения - aňlatmanyň gelşiksizligi
2.(поступок)
gelşiksizlik; ýerliksizlik; tagaşyksyzlyk
допустить бестактность - tagaşyksyzlyk etmek
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104