божественно | божественно sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
божественно  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [hal]  ajap  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [hal]  gözel  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [hal]  kaşaň  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [hal]  nepis  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
божественно webussa yaz duwmesi
нареч.
gözel; ajap; kaşaň; nepis
она божественно поёт - ol örän gowy aýdym aýdýar
webussa yaz duwmesi
божественно webussa yaz duwmesi
нареч.
gözel; ajap; kaşaň; nepis
она божественно поёт - ol örän gowy aýdym aýdýar
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104