божественный | божественный sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
божественный  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  ajap  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  dini  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  gözel  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  kaşaň  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  nepis  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
божественный webussa yaz duwmesi
1.
dini
божественные книги - dini kitaplar
2.разг.
(прекрасный)
gözel; ajap; kaşaň; nepis
божественный голос - ajaýyp ses
webussa yaz duwmesi
божественный webussa yaz duwmesi
1.
dini
божественные книги - dini kitaplar
2.разг.
(прекрасный)
gözel; ajap; kaşaň; nepis
божественный голос - ajaýyp ses
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
божественный
1)   очаровательный, прекрасный
Б. голос.
божественный
Obs.
2)   относящийся к религии, церковный
Божественные книги.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104