диво | диво sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
диво  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  geň zat  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  täsin zat  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  ajap  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  örän gowy  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
диво webussa yaz duwmesi
с разг.
geň zat; täsin zat; örän gowy; ajap
это не диво - bu geň zat däl
что за диво! - bu ne ajap zat!
диво, что он остался жив - onuň ölmän galmagy täsin zat
диву даваться - geň galmak, haýran galmak
на диво - örän gowy
webussa yaz duwmesi
диво webussa yaz duwmesi
с разг.
geň zat; täsin zat; örän gowy; ajap
это не диво - bu geň zat däl
что за диво! - bu ne ajap zat!
диво, что он остался жив - onuň ölmän galmagy täsin zat
диву даваться - geň galmak, haýran galmak
на диво - örän gowy
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
диво
1)   то, что вызывает удивление, чудо
Д. дивное. Что за д.? (удивительно). Д., что он остался жив.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104