единой | единой sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  Aşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Rusça-Türkmençe:   единение   единить   единица   единичность