задумчиво | задумчиво sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
задумчиво  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  oýlanyp  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  oýly  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  pikirli  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [hal]  pikirlenip  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
задумчиво webussa yaz duwmesi
нареч.
pikirli; oýly; pikirlenip; oýlanyp
задумчиво улыбаться - pikire gidip ýylgyrmak
webussa yaz duwmesi
задумчивость webussa yaz duwmesi
ж
pikirlilik; oýlulyk; oý-pikirlilnk
глубокая задумчивость - çuň oý-pikirlilik
впасть в задумчивость - pikire gitmek
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104