задумчивый | задумчивый sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
задумчивый  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  düşünjeli  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  näzik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  oýa batan  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  oýlandyryjy  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  oýly  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  pikire giden  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [sypat]  pikirlendiriji  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [sypat]  pikirli  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
задумчивый webussa yaz duwmesi
1.
pikire giden; oýa batan; pikirli; oýly
задумчивый взгляд - pikirli garaýyş
с задумчивым видом - pikirli görnüşde
2.(располагающий к размышлениям)
pikirlendiriji; oýlandyryjy
задумчивая песня - oýlandyryjy aýdym
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
задумчивый
1)   мечтательный, погруженный в думы, размышления
З. юноша. З. вид.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104