заискриться | заискриться sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
заискриться  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  uçganaklamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  uçgunlamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  ýalpyldap başlamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  ýylpyldap başlamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
заискриться webussa yaz duwmesi
сов.
uçgunlamak; uçganaklamak; ýylpyldap başlamak; ýalpyldap başlamak
снег заискрился на солнце - gar günüň astynda ýylpyldap başlady
у него от радости заискрились глаза - onuň gözleri şatlykdan ýaňa ýalpyldap başlady
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104