изменнический | изменнический sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
изменнический  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  dönük  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  dönükçilikli  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  haýyn  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  haýynçylykly  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  haýynlykly  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
изменнический webussa yaz duwmesi
dönük; haýyn; dönükçilikli; haýynlykly; haýynçylykly
изменническое поведение - haýynçylykly gylyk-häsiýet
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104