корпускула | корпускула sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
корпускула  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  korpuskula  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
корпускула webussa yaz duwmesi
ж физ.
(materiýanyň bölegi)
korpuskula
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104