корпускулярный | корпускулярный sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
корпускулярный  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  korpuskula  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  korpuskulanyň  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
корпускулярный webussa yaz duwmesi
физ.
korpuskula; korpuskulanyň
корпускулярная теория света - ýagtylygyň korpuskula teoriýasy
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104