кровеносный | кровеносный sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
кровеносный  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  gan  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  gan aýlanyş  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
кровеносный webussa yaz duwmesi
gan; gan aýlanyş
кровеносные сосуды - gan aýlanyş damarlary
кровеносная система - gan aýlanyş sistemasy
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
кровеносный
1)   служащий для кровообращения
К. сосуд.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104