левиафан | левиафан sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
левиафан  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  örän güýçly adam  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  uçýan ajdarha  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  äpet  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  örän uly  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  pälwan  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
левиафан webussa yaz duwmesi
м
1.миф.
uçýan ajdarha
2.высок.
äpet; örän uly; pälwan; örän güýçly adam
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
левиафан
1)   о ком-чем-нибудь, поражающем своими размерами, силой [по имени библейского морского чудовища]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104