листовой | листовой sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
листовой  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  list  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  tagta  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  ýaprak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
листовой webussa yaz duwmesi
1.
ýaprak
2.
list; tagta
листовое железо - list demir
листовой табак - ýaprak temmäki
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
листовой
1-2.
1)   <= лист1-2URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104