меткость | меткость sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
меткость  google image duwmesi
1. [at]  çalasynlyk  [Umumy]  google image duwmesi
2. [at]  çeperlik  [Umumy]  google image duwmesi
3. [at]  görgürlik  [Umumy]  google image duwmesi
4. [at]  mergenlik  [Umumy]  google image duwmesi
5. [at]  pähimlilik  [Umumy]  google image duwmesi
6. [at]  ýerliklilik  [Umumy]  google image duwmesi
7. [at]  ýitilik  [Umumy]  google image duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
меткость
ж
1.
mergenlik
меткость стрелка - atyjynyň mergenligi
2.
ýitilik; görgürlik; çalasynlyk
меткость глаза - gözüň ýitiligi
3.перен.
ýerliklilik; pähimlilik; çeperlik; ýitilik
меткость сравнения - deňeşdirmäniň ýerlikliligi