меткость | меткость sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
меткость  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  çalasynlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  çeperlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  görgürlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  mergenlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  pähimlilik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  ýerliklilik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [at]  ýitilik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
меткость webussa yaz duwmesi
ж
1.
mergenlik
меткость стрелка - atyjynyň mergenligi
2.
ýitilik; görgürlik; çalasynlyk
меткость глаза - gözüň ýitiligi
3.перен.
ýerliklilik; pähimlilik; çeperlik; ýitilik
меткость сравнения - deňeşdirmäniň ýerlikliligi
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104