натужить | натужить sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
натужить  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  gataltmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  tijemek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  zor bermek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
натужить webussa yaz duwmesi
сов. разг.
gataltmak; zor bermek; tijemek
натужить мускулы - muskullaryňy gataltmak
webussa yaz duwmesi
натужиться webussa yaz duwmesi
сов.
çygylmak; dyryşmak; zor salmak; tijenmek
я натужился и вскинул на спину мешок - men tijendim-de, haltany arkama aldym
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
натужить
1)   == напрячь N1
Н. мускулы. Н. грудь.
натужиться
2)   напрячь все силы
Натужился и поднял тяжесть.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104