нерациональность | нерациональность sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
нерациональность  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  maksada laýyk bolmazlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  rasional dällik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  ýerliksizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
нерациональность webussa yaz duwmesi
ж
rasional dällik; maksada laýyk bolmazlyk; ýerliksizlik
нерациональность предложения - teklibiň maksada laýyk bolmazlygy
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104