несуразность | несуразность sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
несуразность  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  bolgusyzlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  ebeteýsizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  gelşiksizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  manysyzlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  tagaşyksyzlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  ýerliksizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
несуразность webussa yaz duwmesi
ж разг.
1.(о поступке)
manysyzlyk; bolgusyzlyk; ýerliksizlik
говорить несуразности - bolgusyz zatlar aýtmak
делать несуразности - ýerliksizlik etmek
2.
gelşiksizlik; tagaşyksyzlyk; ebeteýsizlik
несуразность предложения - sözlemiň gelşiksizligi
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
несуразность
1)   <= несуразный
несуразность
2)   несуразный поступок, мысль
Делать, говорить несуразности.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104