нечёткость | нечёткость sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
нечёткость  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  aýdyň dällik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  aýyl-saýyl dällik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  bulaşyklyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  düşnüksizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  gümürtiklik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  näsazlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [at]  nätakyklyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [at]  öçügsilik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
нечёткость webussa yaz duwmesi
ж
1.
düşnüksizlik; aýyl-saýyl dällik; gümürtiklik; nätakyklyk
2.
bulaşyklyk; düşnüksizlik; öçügsilik; aýdyň dällik
нечёткость почерка - hatyň düşnüksizligi
нечёткость изображения - şekiliň aýdyň dälligi
3.
näsazlyk
нечёткость в работе - işdäki näsazlyk
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104