озариться | озариться sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
озариться  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  açylmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  nurlanmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  şöhlelenmek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  yşyklanmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  ýagtylmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
озариться webussa yaz duwmesi
сов.
1.
ýagtylmak; yşyklanmak; şöhlelenmek
вдруг комната озарилась солнцем - gün otagyň içini birden ýagtyltdy
2.перен.
nurlanmak; ýagtylmak; açylmak
его лицо озарилось улыбкой - onuň ýüzi ýylgyryp ýagtylyp gitdi, onuň ýüzi ýylgyryp açylyp gitdi
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
озариться
1)   ярко осветиться
Поле озарилось лучами солнца. Лицо озарилось улыбкой (перен.).URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104