перетратить | перетратить sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
перетратить  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  bellenenden artyk harçlamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  ählisini ýoklamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  hemmesini harçlamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  köp harçlamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  ýoklamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
перетратить webussa yaz duwmesi
сов.
1.(сверх меры)
köp harçlamak; bellenenden artyk harçlamak; ýoklamak
2.(всё, многое)
hemmesini harçlamak; ählisini ýoklamak
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104