песчаник | песчаник sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
песчаник  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  gumdaş  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
песчаник webussa yaz duwmesi
м
gumdaş
глинистый песчаник - toýunly gumdaş
webussa yaz duwmesi
песчаниковый webussa yaz duwmesi
gumdaş; gumdaşly
песчаниковые отложения - gumdaş çökündileri
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
песчаник
1)   осадочная горная порода из спрессовавшегося пескаURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104