поворотливость | поворотливость sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
поворотливость  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  çakganlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  çalasynlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  ykjamlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  ýeňil gopujylyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  çaltlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
поворотливость webussa yaz duwmesi
ж разг.
1.
çalasynlyk; çaltlyk; çakganlyk; ýeňil gopujylyk
2.(машины, самолёта и т. п.)
ykjamlyk
поворотливость судна - gäminiň ykjamlygy
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104