поглощение | поглощение sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
поглощение  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  çekilme  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  siňme  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  sorulma  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  çekme  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  siňdirme  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  sorma  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
поглощение webussa yaz duwmesi
с
sorma; siňdirme; çekme; sorulma; çekilme; siňme
поглощение влаги - nem çekme
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104