поговорка | поговорка sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
поговорка  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  atalar sözi  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
поговорка webussa yaz duwmesi
ж
atalar sözi
войти в поговорку - atalar sözüne öwrülmek, nakyla öwrülmek
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
поговорка
1)   краткое устойчивое выражение, Maxime образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания
Народные поговорки.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104