подлый | подлый sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
подлый  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  hapa  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  ýigrenji  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [söz]  tisgindiriji  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  haramzada  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  haýyn  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  nejis  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
подлый webussa yaz duwmesi
nejis; haýyn; haramzada
подлый человек - haýyn adam
подлый поступок - nejis iş
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
подлый
1)   низкий в нравственном отношении, бесчестный
П. человек. П. поступок.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104