подтечь | подтечь sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
подтечь  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  akyp barmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  gögerip çişmek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  gögermek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
подтечь webussa yaz duwmesi
сов.
1.
akyp barmak
вода подтекла под диван - suw diwanyň aşagyna akyp bardy
2.(припухнуть)
gögermek; gögerip çişmek
от удара глаз подтёк - urulmakdan gözüň öňi gögerip çişipdir
3.см. подтекать 2
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
подтечь
1)   натечь под что-нибудь
Вода подтекла под дверь.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104