покрасить | покрасить sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
покрасить  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  birneme boýamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  birsalym reňklemek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  boýamak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  reňklemek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
покрасить webussa yaz duwmesi
сов.
1.
reňklemek; boýamak
покрасить оконные рамы - penjiräniň çarçuwalaryny reňklemek
2.(некоторое время)
birsalym reňklemek; birneme boýamak
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
покрасить
1)   <= красить
покраситься
2)   <= краситьсяURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104