правоспособный | правоспособный sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
правоспособный  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  hakly  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  hukukly  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
правоспособный webussa yaz duwmesi
юр.
hukukly; hakly
правоспособное лицо - hukukly adam
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
правоспособный
О гражданах и юридических лицах:.
1)   способный иметь права и нести установленные государством обязанности
Правоспособное лицо.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104