примесить | примесить sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
примесить  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  garyp eýlemek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  goşup eýlemek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  goşup garyşdyrmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  goşup ýugurmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
примесить webussa yaz duwmesi
сов.
goşup ýugurmak; goşup garyşdyrmak; goşup eýlemek; garyp eýlemek
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104