примести | примести sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
примести  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  bir çete süpürmek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  süpürip aýyrmak  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
примести webussa yaz duwmesi
сов. разг.
bir çete süpürmek; süpürip aýyrmak
примести мусор к порогу - hapany bosaga tarap süpürmek
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104