проведения Наш русско - туркменский словарь онлайн поможет перевести с русского на туркменский язык слова фразы или  | проведения Наш русско - туркменский словарь онлайн поможет перевести с русского на туркменский язык слова фразы или  sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104