проворство | проворство sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
проворство  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  çakganlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  çalasynlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  ykjamlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  ýetişiklilik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
проворство webussa yaz duwmesi
с
çalasynlyk; çakganlyk; ýetişiklilik; ykjamlyk
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
проворство
1)   быстрота, ловкость, расторопность в действиях
Обнаружить необычайное п.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104