прыткость | прыткость sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
прыткость  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  çakganlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  çalasynlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  dogumlylyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  edermenlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  gaýratlylyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  ot ýalylyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
прыткость webussa yaz duwmesi
ж разг.
çakganlyk; çalasynlyk; edermenlik; dogumlylyk; gaýratlylyk; ot ýalylyk
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104