расплывчатость | расплывчатость sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
расплывчатость  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  açyk dällik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  aýdyň dällik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  düşnüksizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  gümürtiklik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  köreklik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  näbellilik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
расплывчатость webussa yaz duwmesi
ж
1.
aýdyň dällik; açyk dällik; köreklik
расплывчатость изображения - şekiliň aýdyň dälligi
2.перен.
gümürtiklik; düşnüksizlik; aýdyň dällik; näbellilik
расплывчатость суждений - pikiriň gümürtikligi
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104