спорость | спорость sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
спорость  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  çalasynlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  çaltlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
спорость webussa yaz duwmesi
ж
çaltlyk; çalasynlyk
спорость работы - işiň çaltlygy
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104