стыдливо | стыдливо sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
стыдливо  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  utanjyrap  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  uýaljaňlyk bilen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  ýygralyk edip  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
стыдливо webussa yaz duwmesi
нареч.
utanjyrap; uýaljaňlyk bilen; ýygralyk edip
стыдливо потупить взор - utanjyrap ýüzüňi aşak salmak
webussa yaz duwmesi
стыдливость webussa yaz duwmesi
ж
utanjaňlyk; uýaljaňlyk; ýygralyk
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104