тамада | тамада sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
тамада  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  meýlisiň ýelbaşçysy  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  tamada  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  saky  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
тамада webussa yaz duwmesi
м
tamada; meýlisiň ýelbaşçysy; saky
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
тамада
1)   распорядитель пира, застолья
Выбрать кого-н. тамадой.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104