трещина | трещина sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
трещина  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  çat  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  jaýryk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  bozulmaklyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  oňşuksyzlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  ylalaşyksyzlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  ýaryk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
трещина webussa yaz duwmesi
ж
1.
jaýryk; ýaryk; çat
дать трещину - çat açmak
льдина дала трещину - buz çat açdy
в стене образовалась трещина - diwaryň ýüzünde jaýryk emele gelipdir
у него трещина на губе - onuň dodagy ýarylypdyr
2.перен.
bozulmaklyk; oňşuksyzlyk; ylalaşyksyzlyk
их дружба дала трещину - olaryň dostlugy bozulyp başlady
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
трещина
1)   щель, узкое углубление на поверхности
Т. в стене. Льдина дала трещину. В отношениях друзей образовалась т. (перен. : возник разлад).URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104