трещинный | трещинный sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
трещинный  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  çat açyp çykýan  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  jaýrylyp çykýan  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  ýarylyp çykýan  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
трещинный webussa yaz duwmesi
геол.
ýarylyp çykýan; jaýrylyp çykýan; çat açyp çykýan
трещинные воды - ýaryk ýerden joşup çykýan suw
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104